O nas Idea

Projekt „Rozczytana Aglomeracja” powstał w 2015 roku. Miał on być działaniem promującym czytelnictwo wśród mieszkańców Aglomeracji Wrocławskiej. Pierwsze działania nakierowane były na najmłodszych. To właśnie dla nich zorganizowaliśmy spotkania autorskie w szkołach i bibliotekach, wiedząc,  iż biblioteki publiczne często nie mają możliwości zapewnienia czytelnikom bezpośredniego obcowania z twórcą. Od samego początku, dzięki wsparciu Domu Wydawniczego REBIS, dbaliśmy również o to, by do czytelń w całej Aglomeracji Wrocławskiej trafiały nowe, atrakcyjne pozycje wydawnicze.

Projekt nabrał rumieńców w roku 2016. Zainteresowanie naszą inicjatywą spowodowało, że podjęliśmy decyzję o rozszerzeniu oferty spotkań autorskich również o spotkania skierowane do innych grup wiekowych. W roku 2016 we wszystkich gminach członkowskich Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej odbyło się ponad 50 spotkań czytelników z twórcami.

Sukces działań prowadzonych w 2016 roku pokazał, iż idea i wydarzenia organizowane przez Rozczytaną Aglomerację są bardzo potrzebne w społecznościach lokalnych. Zachęceni pozytywnym odbiorem nie tylko mieszkańców, ale również współpracujących z projektem autorów, w roku 2017 dalej sukcesywnie rozwijaliśmy przedsięwzięcie. Ciekawość dzieci ze szkół podstawowych rozbudzali uwielbiani przez najmłodszych Agnieszka Gil, Tomasz Duszyński oraz Marcin Pałasz, którzy są zaangażowani w nasz projekt od momentu jego powstania. Energia i zapał najmłodszych czytelników w czasie spotkań dawały nam dodatkową motywację do dalszych działań i były jednocześnie wspaniałą nagrodą za dotychczasową pracę.

Zadbaliśmy też o dorosłych odbiorców, dzięki czemu rok 2017 obfitował w znakomite spotkania autorskie. Czytelnicy w tym roku spotkali się ponownie z Agnieszką Lingas-Łoniewską, co spotkało się z ogromnym entuzjazmem szczególnie damskiej części czytelników. Do grona Autorów dołączyły również kolejne pisarki, cieszące się w Polsce dużą popularnością, uznaniem i renomą w świecie pisarskim: Hanna Cygler oraz Magdalena Knedler. Debiut obu pań wypadł znakomicie, a spotkania cieszyły się dużą popularnością.

Był to rok wyjątkowy również pod względem wizyt zagranicznych Autorów. Aglomerację Wrocławską odwiedził Jonathan Carroll, który od lat znajduje się w światowej czołówce pisarzy z gatunku fantastyki! Spotkania były wspaniałą okazją do bliższego poznania autora, którego na początku pisarskiej działalności wspierał sam Stanisław Lem.

Ponownie na spotkania autorskie przyleciał do Aglomeracji Wrocławskiej Graham Masterton, któremu nasz projekt stał się szczególnie bliski. To właśnie w Polsce, dzięki działaniom Rozczytanej Aglomeracji, Masterton postanowił zostać inicjatorem i patronem Ogólnopolskiego Konkursu „W więzieniu pisane”, który był skierowany do osób przebywających w zakładach karnych na terenie całego kraju. Przypomnijmy, że impulsem do powstania konkursu była wizyta pisarza w Zakładzie Karnym w Wołowie, która miała miejsce w 2016 roku - odbyła się również na zaproszenie Rozczytanej Aglomeracji. Pozytywnie nią zaskoczony pisarz przyznał, że było to jedno z najlepszych spotkań w całej jego pisarskiej karierze. Tak powstał odważny i innowacyjny w skali światowej projekt, jakim był konkurs „W więzieniu pisane”. To duże przedsięwzięcie miało szansę dojść do skutku dzięki silnemu wsparciu  Zakładu Karnego w Wołowie, Gminnej Biblioteki Publicznej w Wołowie oraz Domu Wydawniczego REBIS. Sukces - tym jednym słowem można opisać efekty wspólnych działań. Na konkurs przesłano aż 130 opowiadań, które zostały przetłumaczone na język angielski i przekazane pisarzowi. Graham Masterton sam wybrał laureatów oraz osobiście wręczył nagrody zwycięzcom na specjalnie przygotowanej gali, która odbyła się w Zakładzie Karnym w Wołowie. Zachęceni popularnością konkursu oraz aprobatą dla prowadzonych przez nas działań, nie traktujemy  tej inicjatywy jako jednorazowego epizodu. Przeciwnie - na rok 2018 zaplanowana została druga edycja konkursu!

Ważnym elementem naszej pracy jest dbanie o to, by dostęp do kultury mieli mieszkańcy całego obszaru Aglomeracji Wrocławskiej, nie tylko ci skupieni w dużych miastach. Pozytywnie naładowani sukcesami roku 2017, szykujemy plan działania na rok 2018. Wiemy, że nie zabraknie w nim wizyt znamienitych gości, emocjonujących spotkań autorskich oraz dalszej promocji czytelnictwa wśród uczniów. Cieszy nas, że w naszych działaniach nie będziemy sami - już dziś możemy poinformować, że partnerów projektu dołączyło Wydawnictwo Albatros!

Rozczytajcie się z nami w roku 2018. Lista wydarzeń w ramach Rozczytanej Aglomeracji będzie niezmiennie dostępna na stronie rozczytana.pl oraz na profilu na Facebooku - www.facebook.com/rozczytanaaglomeracja