O nas O nas

Kiedy w 2013 roku powstało Stowarzyszenie Aglomeracja Wrocławska, u jego podstaw leżała idea lepszej niż dotychczas współpracy jednostek samorządowych z obszaru zdefiniowanego jako Aglomeracja Wrocławska na szeroko rozumianej niwie społecznej. Po konsultacjach z władzami gmin oraz pracownikami podległych im jednostek samorządowych, rychło okazało się, że zdefiniowany jako ogólnopolski problem spadku czytelnictwa nie omija tego obszaru. W 2015 roku wystartował więc program o nazwie Rozczytana Aglomeracja, który ma przeciwdziałać temu niepokojącemu trendowi.


Większość działań Stowarzyszenia nakierowana jest na najmłodszych mieszkańców Aglomeracji i takie też założenie przyjęto przy nowym projekcie. U jego podstaw leży przekonanie, iż społeczeństwo nie musi dzielić się na tych, którzy stawiają na rozwój ciała i na tych, którzy stawiają na rozwój umysłu. Chcemy pokazać czytanie jako czynność atrakcyjną i znakomicie uzupełniającą się z innymi aktywnościami oraz zainteresowaniami. W duchu tego przekonania, promocję czytelnictwa rozpoczęliśmy od dodania elementu literackiego do organizowanych przez Stowarzyszenie inicjatyw sportowych, takich jak cykliczne Mistrzostwa Aglomeracji Wrocławskiej w dwóch dyscyplinach czy powiązane z Mistrzostwami obozy sportowe. Od momentu rozpoczęcia projektu Rozczytana Aglomeracja, nagrody na organizowanych przez nas zawodach sportowych przyjęły postać książek. Do programu obozów sportowych została z kolei wprowadzona codzienna godzina czytania, którego efektami uczestnicy dzielą się ze sobą każdego wieczoru na specjalnych spotkaniach. Ten ostatni pomysł wprowadzaliśmy z niejakim sceptycyzmem, bardzo szybko okazało się jednak, że „napompowane” świeżym powietrzem dzieci czytają niezwykle chętnie, trzeba im było jedynie pokazać, że nie musi się to wiązać z nudnymi czy trudnymi treściami.


Stowarzyszenie nawiązało także współpracę z Europejską Stolicą Kultury Wrocław 2016, a pierwszym jej efektem było wsparcie Forum Pisarskiego dla Dzieci i Młodzieży, dzięki czemu w tych całorocznych warsztatach dla utalentowanych pisarsko jednostek mogły wziąć udział również dzieci spoza Wrocławia.


Kolejnym partnerem, jakiego udało się pozyskać dla Rozczytanej Aglomeracji, jest Dom Wydawniczy REBIS. Jak powszechnie wiadomo, ogromny problem stanowi dla bibliotek pozyskiwanie wystarczającej liczby nowych, atrakcyjnych pozycji wydawniczych. REBIS wyszedł naprzeciw tym potrzebom i za pośrednictwem Stowarzyszenia co roku przekazuje bibliotekom gmin członkowskich kilkaset nowych książek.


Kolejny zdiagnozowany problem bibliotek publicznych to brak wystarczających funduszy na zapewnienie pełnej oferty spotkań autorskich, skrojonej pod różne gusta czytelnicze. Dlatego w 2015 roku zapadła decyzja o testowym włączeniu do programu Rozczytanej Aglomeracji elementu bezpośredniego obcowania odbiorcy z twórcą. Początkowo oferta skierowana została jedynie do najmłodszych, a do udziału w projekcie zaproszono dwójkę wrocławskich autorów - panią Agnieszkę Gil, pisarkę oraz twórczynię autorskiego programu GILgotki - oraz  pana Marcina Pałasza, autora bestsellerowej serii książek o Elfie, najlepszym psie na świecie.


Efekty tego pomysłu przerosły oczekiwania jego autorów. Inicjatywa spotkała się zarówno z entuzjazmem bibliotekarek i bibliotekarzy, jak i samych dzieci. Co istotne, dla wyrobienia odpowiednich nawyków, spotkania były w miarę możliwości organizowane nie w szkołach, lecz w bibliotekach, by dzieci mogły sobie zakodować, że na mapie ich miejscowości znajduje się takie miejsce jak właśnie biblioteka i że jest to miejsce, w którym odbywają się ciekawe wydarzenia.


Po sukcesie pilotażowej serii spotkań, podjęliśmy decyzję o poszerzeniu oferty również o spotkania skierowane do innych grup wiekowych. Znakomitą okazję do przygotowania specjalnej edycji Rozczytanej Aglomeracji stanowi fakt, iż w 2016 roku Wrocław szczyci się mianem Europejskiej Stolicy Kultury oraz - od 23 kwietnia - Światowej Stolicy Książki UNESCO. Rozczytana Aglomeracja znalazła się w oficjalnym programie ESK i stanowi wzorcowy przykład wyjścia tej imprezy poza granice administracyjne Wrocławia. W 2016 roku będzie to około 50 spotkań, a czytelnicy będą mieli okazję zobaczyć i usłyszeć, poza Agnieszką Gil i Marcinem Pałaszem, także Agnieszkę Lingas-Łoniewską, Mariusza Urbanka, Roberta J. Szmidta czy Romualda Pawlaka. Listę autorów uzupełnia Graham Masterton, którego idea projektu skusiła do kilkudniowej wizyty w Aglomeracji Wrocławskiej.


Lista wydarzeń w ramach Rozczytanej Aglomeracji jest dostępna na rozczytana.pl i będzie na bieżąco aktualizowana, gdyż nie jest jeszcze zamknięta. Poza stroną internetową, powstał również dedykowany projektowi profil na Facebooku (facebook.com/rozczytanaaglomeracja/), który poza ciekawostkami związanymi z Rozczytaną Aglomeracją, będzie prezentował inne spojrzenie na literaturę w ogóle.