Kalendarz

18.09.2019 19:00, Wrocław

Spotkanie autorskie z Grahamem Mastertonem


Spotkanie odbędzie się we Wrocławskim Domu Literatury przy ulicy Przejście Garncarskie 2.


KALENDARZ